Austria

Zwrot austriackiego podatku dla niepłacących podatków

W Austrii podatnik otrzymuje zwrot podatku pomimo tego, iż pracodawca nie odprowadził za niego żadnego podatku. Warto zatem każdej osobie pracującej w Austrii ubiegać się o zwrot !

Wielu polskich pracowników pracujących w Austrii nie ma odprowadzanych od swoich zarobków żadnych podatków do austriackich Urzędów Skarbowych. Wydawać by się mogło w tej sytuacji, że nieodprowadzenie podatku przez pracodawcę oznacza brak możliwości uzyskania zwrotu. W Austrii jest jednak inaczej. Przepisy podatkowe dopuszczają bowiem zwrot podatku dla osób nie płacących podatków. Podatnik, za którego pracodawca nie odprowadził podatku, powinien dokonać rocznego rozliczenia z dochodów uzyskanych w Austrii, a na jego konto wpłyną pieniądze z tytułu zwrotu. Warunkiem jaki trzeba spełnić to osiąganie miesięcznych zarobków nie większych niż 1.190 Euro. W kwocie takiego zarobku w skali miesiąca mieści się wielu pracowników sezonowych z Polski, którzy wyjechali za pracą do Austrii. Trzeba także pamiętać, że spora grupa pracowników z Polski pracujących na stałe w Austrii zarobkuje tylko przez 4 dni w tygodniu, a przez 3 dni przebywa w domu w Polsce i również może zarabiać poniżej wymienionej kwoty. Dlatego pomimo braku odprowadzanego podatku warto dokonać rozliczenia, gdyż często okazuje się, że podatnik mimo wszystko otrzymuje pieniądze z tytułu zwrotu należnego podatku.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Rodzaje podatków w Austrii

Austria należy do tej grupy krajów Unii Europejskiej, gdzie płaci się najwyższe podatki. Podatkami są obciążone zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Austriacki system podatkowy jest podobny do niemieckiego.

Do najważniejszych rodzajów podatków płaconych w Austrii należą :

Podatek dochodowy (Einkommensteuer) oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia (Lohnsteuer) są  w Austrii niezwykle wysokie, gdyż najwyższa stawka podatku wynosi 50%, a więc do budżetu Państwa trafia wtedy połowa dochodu podatnika !

Podatek VAT (Umsatzsteuer) zwany inaczej podatkiem od wartości dodanej (Mehrwertsteuer) wynosi generalnie 20% i jest nieco mniejszy niż w Polsce. Niektóre produkty lub usługi są obciążone niższą stawką podatku VAT, a takimi przykładowymi towarami są chociażby jedzenie i książki.

Podatek od osób prawnych (Körperschaftssteuer), którym są obciążone zyski spółek kapitałowych, a więc np. GmbH  (Sp. z o.o.) oraz AG (S.A), wynosi w Austrii 25%.

Podatki od majątku (Vermögenssteuern) w Austrii praktycznie nie istnieją. W przeszłości w austriackim systemie podatkowym funkcjonowały z powodzeniem Erbschaftssteuer oraz Schenkungssteuer.

Podatki od fundacji. W Austrii fundacje są obłożone podatkiem. W momencie zebrania kapitału jest on obciążony stawką 2,5% Stiftungseingangssteuer, a przychody z tytułu odsetek są obciążone podatkiem w wysokości 12,5%.

Opodatkowanie grupy przedsiębiorstw cechuje możliwość wliczenia w koszty w Austrii straty powstałej w córce-spółce zagranicą. Jeżeli zatem austriackie przedsiębiorstwo ma np. w Niemczech lub w Polsce spółkę przynoszącą straty, to stratę tę uwzględnia w austriackim bilansie.

Podatek od olejów mineralnych (Mineralölsteuer) nakładany jest na ropę i benzynę, a jego wysokość w zależności od rodzaju paliwa dochodzi nawet do 60% na 1 litr.

Podatek od wyrobów tytoniowych (Tabaksteuer) nakładany jest na produkty tytoniowe na czele z papierosami. Podatek jakim jest obciążona paczka zawierająca 20 sztuk papierosów wynosi przynajmniej 83 Centy.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Wysokość zapłaconych podatków w Austrii

Podatnicy opodatkowani w Austrii odprowadzają coraz to większe kwoty należnego podatku do austriackich Urzędów Skarbowych. Sporą liczbę wśród austriackich podatników stanowią polscy pracownicy.

Rocznie wpływy z podatków, które trafiają do austriackiego budżetu, rosną o 5,2%, co przekłada się na dodatkowe środki finansowe w budżecie w wysokości 6,5 miliarda Euro. Same tylko wpływy z tytułu podatku dochodowego Einkommensteuer zwiększają się rocznie o 7,1%, co daje dodatkowe pieniądze w kwocie 2,6 miliarda Euro. Skutkiem tak wysokich wpływów z podatków jest najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie oraz fala emigracji zarobkowej z zagranicy, która podatki płaci właśnie w Austrii. W przypadku polskich pracowników zatrudnionych w Austrii, najczęściej są oni oddelegowani do pracy przez polską firmę, jednakże sporo polskich firm uchyla się od płacenia w Austrii podatku dochodowego od wynagrodzenia pracowników i to pomimo wystąpienia w Austrii tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego. Tendencja wzrostowa wysokości odprowadzanych podatków wyraźnie dowodzi, że zwiększyła się w Austrii także skuteczność w ściąganiu zarówno zaległych, jak i bieżących podatków. Podobnie sytuacja ma się ze składkami ubezpieczenia społecznego. Rocznie kwota odprowadzonych do austriackiego systemu ubezpieczeniowego składek rośnie o bagatela 2 miliardy Euro, co daje wzrost w ciągu jednego tylko roku aż o 4,8%. Na wzrost ten składa się w głównej mierze liczba nowozatrudnionych pracowników, a także wzrost płac.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Dodatkowe pieniądze za rozliczenie austriackiego podatku

Średnio po 400 Euro rocznie tracą pracownicy zatrudnieni w Austrii w efekcie niewykorzystania wszystkich przysługujących im ulg podatkowych i odpisów, z których korzysta się w rocznym rozliczeniu z fiskusem.

Jak podało do publicznej wiadomości austriackie Ministerstwo Finansów w ciągu tylko ostatniego roku w budżecie zostało niewykorzystanych ponad 180 milionów Euro, które podatnicy mogli otrzymać, a jedynie w wyniku błędnej i niekompletnej dokumentacji rozliczeniowej wpływającej do austriackich Urzędów Skarbowych nie uzyskali dla siebie tych pieniędzy. Przyczyny niewypłacenia przysługujących pieniędzy należy upatrywać w robionych amatorsko, szybko i byle jak rozliczeniach rocznych, które nie zawierały wystarczającej ilości kosztów podlegających odliczeniu i nie pozwalały uzyskać maksymalnej kwoty pieniędzy ze zwrotu. W ten sposób wielu pracowników straciło przynajmniej po kilkaset Euro.

W Austrii pracownik dokonujący rocznego rozliczenia może liczyć na większą kwotę otrzymanych z austriackiego Urzędu Skarbowego pieniędzy, niż łączna kwota odprowadzanych podatków. Ta nieco dziwna sytuacja, że ktoś otrzymuje więcej, aniżeli zapłacił, ma miejsce w niewielu krajach na świecie. W przypadku Austrii jest to spowodowane wieloma dodatkami o charakterze socjalnym i prorodzinnym, które przysługują dodatkowo pracownikom. Cała sztuka, aby je należycie wykorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Austriackie rozliczenia podatkowe można dokonywać do 5 lat wstecz. Przy równoczesnym złożeniu pięciu rocznych deklaracji podatkowych i  niezastosowaniu wszystkich ulg i odpisów pracownik traci  już kilka tysięcy Euro. Z tego powodu oraz z racji faktu, iż austriackie władze skarbowe dysponują nadwyżką w kwocie ponad 180 milionów Euro rocznie z tytułu niewykorzystanych ulg podatkowych, warto bardzo profesjonalnie podejść do tematu rozliczenia podatku za pracę w Austrii. Zaangażowanie doradcy podatkowego i jego pomoc będzie się opłacała, gdyż z fachową pomocą podatnik otrzyma większy zwrotu podatku. Warto zatem zainwestować parę groszy w usługę fachowca i uzyskać maksymalny zwrot podatku.

Opracowanie własne na podstawie informacji ministerialnych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Wpływ wysokości zarobków na austriackie świadczenia rodzinne

Rozbudowany system socjalny w Austrii pozwala pracującym rodzicom na pobieranie różnego rodzaju świadczeń socjalnych przewidzianych dla rodziny. Choć system obejmuje wszystkich pracujących  na stałe rodziców, to jednak w przypadku pewnych świadczeń rodzice nie mogą dysponować zbyt wysokim zarobkiem.

Pracownikom z Polski zatrudnionym w Austrii coraz więcej kłopotów sprawia uzyskanie austriackich zasiłków, które przysługują z tytułu opieki nad dzieckiem. Problem stanowi granica rocznego dochodu rodzica. Przepisy stanowią, że od roku 2012 rodzic pobierający to świadczenie może zarobić maksymalnie w ciągu roku kalendarzowego jedynie 6.100 Euro (wcześniej 5.800 Euro). To bardzo mała kwota zarobku, jaką dopuszcza austriacki ustawodawca. Trudno się nie dziwić, iż wielu rodziców ma kłopot ze zmieszczeniem się w tej granicy zarobku.

Na kłopoty z uzyskaniem  Kinderbetreuungsgeld przez pracujących w Austrii polskich pracowników powinien zaradzić inny przepis, który stanowi, że w przypadku spadku dochodów do poziomu 60% w porównaniu z rokiem poprzednim (rok przed urodzeniem dziecka lub maksymalnie okres sprzed 3 lat od urodzenia dziecka), to rodzic może zarobić maksymalnie w ciągu roku 16.200 Euro, co przy 14 pensjach w roku daje na miesiąc 1.220 Euro. Ta kwota maksymalnego zarobku stwarza realną szansę na uzyskanie świadczenia przez wnioskującego rodzica. Kto zatem posiada w Austrii status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym, ten powinien złożyć stosowny wniosek. Warto go złożyć, bo będzie się opłacało.

Świadczenie Kinderbetreuungsgeld związane z opieką nad dzieckiem można pobierać do 30-stego miesiąca życia dziecka, a stawka dzienna świadczenia wynosi 14,53 Euro. W miesiącu mającym 31 dni daje to rodzicowi kwotę 450,43 Euro.

Opracowanie własne na podstawie austriackiej ustawy o podatku dochodowym. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Unikanie podwójnego opodatkowania w Austrii

Austria zawarła z Polską umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Umowa reguluje min. kwestie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków w Austrii.

Jeżeli podatnik ma siedzibę w Polsce lub gdy w Polsce znajduje się jego główne miejsce zamieszkania, ale dochody uzyskuje w Austrii (np. pracuje na terenie Austrii), to te austriackie dochody podlegają opodatkowaniu w Austrii. Podatek od wynagrodzenia zostaje odprowadzony do austriackiego Urzędu Skarbowego. Natomiast polski fiskus pozwoli na  odliczenie od podatku należnego od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Austrii. Odliczenie takie nie może jednak przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, jaka może być opodatkowana w Austrii.

Jeżeli podatnik ma  siedzibę w Austrii lub gdy w Austrii znajduje się jego główne miejsce zamieszkania i osiągnie dochód, który podlega opodatkowaniu w Polsce, to austriacki fiskus zwolni od opodatkowania taki dochód. W sytuacji gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Austrii osiąga części dochodu, które mogą być opodatkowane w Polsce, to Austria zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej kwocie podatku zapłaconego w Polsce. Także i w tym przypadku odliczenie takie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada częściom dochodu osiągniętego w Polsce.

Uwagę Polaków pracujących w Austrii zwrócić powinien zapis art. 24 ust. 3 polsko-austriackiej umowy. Jeżeli zgodnie z którymkolwiek postanowieniem tej umowy dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w którymś z państw (Polska lub Austria) jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie, to państwo to może jednak, w celu obliczenia kwot podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, wziąć pod uwagę zwolniony dochód lub majątek.

Opracowanie własne na podstawie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zawartą pomiędzy Polską a Austrią. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Wysokość podatku dochodowego od pensji zarobionej w Austrii

Pracując w Austrii można zarobić o wiele więcej niż w Niemczech. Osoby o niższych dochodach płacą bowiem w Austrii niższe podatki i otrzymują nisko-opodatkowaną 13 oraz 14 pensję, co daje wysoki roczny dochód na rękę.

Jeżeli austriacki pracodawca proponuje Polakowi za pracę w Austrii miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2.000 Euro brutto, to obciążenia podatkowe i składki ubezpieczeniowe wynoszą: podatek dochodowy Lohnsteuer 227,97 Euro, ubezpieczenie społeczne 364 Euro. Pracownik na rękę zarobi 1.408,03 Euro netto. Oczywiście dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika jest większy, gdyż na niego także po części spadają obciążenia. W tym przypadku jest to 622,60 Euro, które musi odprowadzić na rzecz państwa. Dużo lepiej wygląda sytuacja w przypadku wypłacenia trzynastej pensji. O ile ubezpieczenie społeczne jest tylko nieco mniejsze, bo wynosi 344 Euro, to podatek dochodowy Lohnsteuer spada do kwoty 62,12 Euro, co pracownikowi daje zarobek o wysokości  1.593,84 Euro. Także czternasta pensja wyniesie więcej od standardowego wynagrodzenia. Co prawda składki ubezpieczeniowe pozostaną bez zmian w kwocie 344 Euro, to Lohnsteuer wyniesie 99,36 Euro, co przekłada się na zarobek 1.556,64 Euro. W ten oto sposób dumując wszystkie czternaście pensji dochód roczny pracownika w Austrii wyniesie na rękę 20.046,84 Euro.

W przypadku miesięcznego zarobku 2.500 Euro brutto składka na poczet ubezpieczenia społecznego wyniesie w skali miesiąca 455 Euro, a podatek dochodowy Lohnsteuer 377,25 Euro. W ten sposób pracownik zarobi na rękę 1.667,75 Euro netto. Koszt zatrudnienia wyniesie dla pracodawcy 3.278,25 Euro. Od trzynastej pensji pracownik odprowadzi ubezpieczenie społeczne w kwocie 430 Euro, a podatku dochodowego Lohnsteuer 87 Euro. Trzynasta pensja będzie wynosiła na rękę 1.983 Euro netto. Czternasta pensja będzie kosztowała pracownika 430 Euro na ubezpieczenie i 124,20 Euro na Lohnsteuer, co da mu zarobek na rękę 1.945,80 Euro. Sumując  płace w ciągu roku pracownik zarobi na czysto 23.941,80 Euro netto.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Liczba Polaków legalnie pracujących w Austrii

W Austrii jest najniższe bezrobocie spośród wszystkich krajów strefy Euro. Wolnych i nieobsadzonych stanowisk pracy jest mnóstwo, a co więcej - stawki wynagrodzenia są wysokie. Mimo to brakuje chętnych do pracy.

Gospodarka Austrii bardzo liczyła na pracowników ze wschodu Europy, dla których austriacki rynek pracy stoi od dawna otworem. Niestety od dnia otwarcia rynku pracy, tj. 01.05.2011 z krajów EU-8 (w tym z Polski) do pracy w Austrii wyjechało zaledwie 26.806 pracowników co jest jedynie kroplą w morzu potrzeb austriackiej gospodarki. Z grupy niespełna 27 tysięcy pracowników tylko 14.361 osób pracuje w Austrii na stałe, a reszta to pracownicy sezonowi. 1/3 pracowników przybyłych po 1 maja 2011 do Austrii to kobiety, które w przeważającej mierze otrzymują pracę w turystyce. 2/3 pracowników to mężczyźni, którzy zatrudnienie znajdują głównie w budownictwie. Najwięcej pracowników z krajów EU-8 podejmuje pracę w Wiedniu i okolicach. W następnej kolejności  wśród regionów, do których kieruje się emigracja zarobkowa ze wschodniej Europy, znajduje się Dolna Austria. Oczywiście najliczniejszą grupą pracowników w Austrii są Polacy, a tuż za nimi plasują się Węgrzy i Słowacy. Prawie w ogóle nie ma w tej grupie obcokrajowców pracowników z krajów nadbałtyckich. Firmy budowlane z Polski, Węgier i Słowacji walczą między sobą o zlecenia w sektorze budownictwa, gdzie jednak o znalezienie zlecenia i podpisanie umowy o dzieło jest coraz trudniej. Silna konkurencja i brak kontaktów osłabiają szanse dostępu polskich firm do rynku budowlanego w Austrii. Z drugiej strony austriackie firmy bardzo potrzebują fachowców, których są w stanie bardzo dobrze opłacać.

Opracowanie własne na podstawie danych austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Opodatkowanie w Austrii a dochody w Polsce

Osoby podejmujące pracę w Austrii podlegają pod ograniczony albo nieograniczony obowiązek podatkowy, co rodzi bardzo dużą różnicę w dwóch aspektach: po pierwsze ujawnianie w deklaracji rocznej poza dochodami austriackimi także dochodów zagranicznych (np. polskich), po drugie w wysokości podstawy do opodatkowania.

Nieograniczony obowiązek podatkowy obejmuje te osoby, które posiadają stałe miejsce zamieszkania w Austrii . Posiadanie stałego miejsca zamieszkania uznaje się wtedy, gdy osoba ma mieszkanie na terenie Austrii i korzysta z niego przez dłuższy okres czasu. Po sześciomiesięcznym pobycie w Austrii nabywa się prawo do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Obywatelstwo nie ma tu żadnego znaczenia i prawo to nabywa zarówno Polak, Niemiec, Austriak, jak i każdy inny obywatel Unii Europejskiej.

Nieograniczony obowiązek podatkowy w Austrii wiąże się z tym, iż w rocznym zeznaniu podatkowym muszą zostać ujęte wszystkie dochody uzyskiwane przez podatnika, tzn. – zarówno dochody austriackie, jak i dochody zagraniczne (np. polskie, niemieckie, itd.). Podatnik ujawnia w Austrii dochody z całego świata.

Na drugim biegunie znajduje się ograniczony obowiązek podatkowy, któremu podlegają osoby, które wprawdzie osiągają w Austrii dochody, ale nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Do tej grupy zaliczają się pracownicy sezonowi.

Polacy, którzy pracują w Austrii, nie muszą ujawniać w austriackiej rocznej deklaracji podatkowej polskich dochodów, jeśli podlegają pod ograniczony obowiązek podatkowy. Wtedy Polacy ujawniają tylko dochody uzyskane na terenie Austrii .

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Opodatkowanie użyczonego mieszkania w Austrii

Dokonując rozliczenia podatkowego z Austrii należy uważać na wiele haczyków czyhających w austriackim prawie podatkowym. Jednym z nich jest udostępnienie pracownikowi darmowego lub taniego mieszkania przez pracodawcę. Wiele firm zatrudniających polskich pracowników w Austrii zachęca swój personel do korzystania z takich mieszkań – a to prawdziwa finansowa pułapka. Austriackie prawo podatkowe przewiduje bowiem dodatkowe obciążenia.

Darmowe mieszkanie użyczane przez pracodawcę prowadzi do większego podatku dochodowego płaconego przez pracownika. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wynajmowania mieszkania po okazyjnej, niskiej cenie. Jeżeli pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji służbowe mieszkanie od pracodawcy i nie musi za nie nic płacić, bądź też nie płaci za mieszkanie normalnej ceny rynkowej za najem, to austriacki Urząd Skarbowy nakłada na pracownika dodatkowy podatek dochodowy. Wysokość podatku należnego do zapłacenia waha się pomiędzy 36,5% a 50% wartości rynkowej czynszu. W tej sytuacji może się zdarzyć sytuacja, że wartość rynkowa czynszu za mieszkanie zamieszkiwane przez pracownika wynosi przykładowo 500 Euro miesięcznie, to wtedy pracownik może odprowadzić każdego miesiąca aż 250 Euro dodatkowego podatku. Ale w skali całego roku byłoby to 3.000 Euro ! I taką kwotę pracownik musiałby odprowadzić na konto austriackiej skarbówki.

Przepisy są tak niefortunnie skonstruowane, że mieszkanie użyczone przez pracodawcę interpretuje się w austriackim prawie podatkowym jak płatność w rzeczach w postaci świadczenia rzeczowego (tzw. Sachbezug). W tej sytuacji wysokość niepłaconego przez pracownika czynszu traktuje się tak samo, jakby był to jego przychód. Wprawdzie nie jest to przychód pieniężny, ale za to przychód rzeczowy. Dla austriackiego fiskusa nie ma to w gruncie rzeczy większego znaczenia, gdyż zarówno przychód finansowy, jak i przychód rzeczowy są opodatkowane tę samą wysokością podatku dochodowego. Jeśli zatem pracownik od osiąganych dochodów płacił podatek dochodowy o wysokości 50%, to także jego przychód rzeczowy związany z przekazaniem mu do dyspozycji mieszkania służbowego będzie musiał opodatkować dokładnie tą samą stawką podatkową 50%. Świadczenia rzeczowe od pracodawcy są wolne od podatku dochodowego tylko do kwoty 186 Euro i to rocznie. Cokolwiek pracownik otrzymuje od pracodawcy powyżej tej kwoty, to musi odprowadzić od takiego świadczenia należny podatek.

Opracowanie własne na podstawie świadczeń rzeczowych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Austriackie warunki pracy a polskie warunki pracy w Austrii

Jeżeli pracownik z Polski decyduje się podjąć zatrudnienie na terenie Austrii, to powinien przestrzegać kilku zasad, dzięki którym jego realny przychód pieniężny będzie większy, a tym samym praca nad Dunajem jeszcze bardziej opłacalna.

Najważniejsze, aby pracownicy z Polski podejmowali pracę w Austrii na warunkach austriackich, a nie na warunkach polskich. Istnieje bowiem wyraźna różnica w wysokości osiąganego przychodu, która sięga od kilkuset Euro do nawet kilku tysięcy Euro w zależności od wieku oraz sytuacji zdrowotnej i rodzinnej pracownika.

Przede wszystkim pracując na austriackich warunkach pracownikowi przysługuje zarówno trzynasta, jak i czternasta pensja. Kto decyduje się na dłuższy wyjazd (min. roczny) do Austrii, ten absolutnie nie powinien godzić się na polskie warunki pracy, gdyż może nie uzyskać 13 i 14 wynagrodzenia, a to oznaczałoby dla pracownika kilkutysięczną stratę liczoną w Euro.

Kontekst finansowy wyjazdów do Austrii jest mimo wszystko najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przez potencjalnych pracowników. Aby jednak podjęte zatrudnienie w Austrii dało faktycznie optymalne profity finansowe, to warto zadbać już w momencie ustalania z pracodawcą lub pośrednikiem  warunków płacowych o to, aby praca była na tzw. warunkach austriackich. Dzięki temu także ubezpieczenie społeczne będzie odprowadzane w Austrii. Płacenie składek na poczet ubezpieczenia opłaca się pracownikowi zdecydowanie bardziej wtedy, gdy pracodawca obowiązkowe składki odprowadza do austriackiej kasy, aniżeli miałby odprowadzać do polskiego ZUS.

O plusach wynikających z austriackich warunków zatrudnienia stanowią następujące fakty:

A)     Wypłata 13 oraz 14 pensji.

B)      Okresy przepracowane w Austrii będą zaliczone w przyszłości do wieku emerytalnego, a dzięki wyższym składkom płaconym w Austrii, większa będzie także przyszła emerytura.

C)      Posiadając kartę EHIC, tj. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card) pracownik może korzystać z darmowej opieki lekarskiej nie tylko w Austrii, ale także w innych krajach (np. w Polsce, Niemczech).

D)     W przypadku pracownika posiadającego dzieci dochodzi przychód finansowy w postaci zasiłku rodzinnego, który de facto zwiększa zawartość portfela pracownika.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Strona 1 z 3

«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Copyright © 2014 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.