Niemieckie rozliczenie a polski PIT

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Niemczech występuje niezależnie od faktu, czy w Polsce złożyło się już swój roczny PIT.  Niemieckie przepisy nakładają na podatników osiągających w Niemczech dochody obowiązek rozliczenia się z niemieckim Urzędem Skarbowym niezależnie od faktu złożenia zeznania podatkowego w kraju stałego zamieszkania lub pochodzenia. I to nawet wtedy, gdyby niemieckie dochody zostałyby już uwzględnione przez podatnika w polskim PIT.

W przypadku Polaków uzyskujących dochody w Niemczech, muszą oni złożyć roczne zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego właściwego miejscem zamieszkania lub ostatniego pobytu na terenie Niemiec. Zarówno osoby podejmujące pracę, jak i zlecenia  w Niemczech, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Niemiec (także polską firmą), a także osoby uzyskujące świadczenia socjalne oraz emerytury i renty podlegają temu obowiązkowi. Sprawa została prawnie uregulowana w niemieckiej ustawie o podatku dochodowym od osόb fizycznych (Einkommensteuergesetz) oraz w niemiecko-polskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (Doppelbesteuerungsabkommen).

Umowa międzynarodowa pomiędzy Niemcami a Polską reguluje kwestię  w ktόrym państwie podatnik ma opodatkować swoje dochody. Dodatkowo umowa ta rozwiewa wszelkie wątpliwości co do formy i zakresu unikania podwójnego opodatkowania.

Na tej podstawie dochody opodatkowane już w państwie źrόdła, a więc w kraju uzyskania dochodu, pozostają w kraju zamieszkania wolne od podatku. Jednak nie można zapominać o ważnej zasadzie, że dochody uzyskane w drugim państwie uwzględnia się przy obliczaniu stawki podatkowej dla dochodów uzyskanych w państwie pierwszym.

Niemieckie Urzędy Skarbowe wymagają, aby roczne zeznanie podatkowe zostało złożone do dnia 31 maja za poprzedni rok podatkowy. Okres rozliczeniowy w Niemczech jest zatem dłuższy o dokładnie 1 miesiąc, aniżeli w Polsce, gdyż polskie przepisy podatkowe nakładają na polskiego podatnika obowiązek rozliczenia się w terminie do 30 kwietnia. O ile w Polsce termin jest nieprzekraczalny, to niemieckie prawo podatkowe dopuszcza możliwość przedłużenia terminu, ale podatnik nie może dokonać przedłużenia. Do Urzędu Skarbowego odpowiednie zgłoszenie przesunięcia terminu może dokonać w imieniu podatnika tylko doradca podatkowy.

Opracowanie własne na podstawie przepisów podatkowych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Copyright © 2014 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.