Kiedy należy zwracać wstecz Kindergeld

Niemiecka Kasa Rodzinna może zażądać zwrotu wypłaconego przez ostatnie kilka lat zasiłku rodzinnego. Wtedy rodzice pobierający Kindergeld muszą zwracać całość wypłaconego świadczenia, które sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy Euro.

Najczęstszym powodem, dla którego rodzice muszą zwracać pieniądze, są niekompletne lub nieaktualne dane będące w posiadaniu Kasy Rodzinnej, a także nieinformowanie tejże instytucji przez rodziców o okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na sprawę. Rodzice bardzo często po pierwszym miesiącu, w którym otrzymali Kindergeld liczą, iż teraz co miesiąc na ich konto bankowe będą wpływały pieniądze i nie informują już sami od siebie Kasy Rodzinnej o stanie spraw rodzinnych, a zgodnie z prawem rodzice powinni to robić regularnie.

Dane związane z posiadaniem dzieci rodzice powinni aktualizować co roku - wszystko za sprawą niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, która stanowi, iż Kindergeld jest formą ulgi podatkowej. Co więcej, rodzice otrzymują Kindergeld dlatego, że właśnie przepisy podatkowe w Niemczech od roku 1996 przewidują wypłatę tego świadczenia. Bliski związek Kindergeld z prawem podatkowym powoduje, iż wiele przepisów karno-skarbowych obejmuje swoim zasięgiem rodziców, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Przykładowo nakaz zwrotu Kindergeld jest równoznaczny z przestępstwem karno-skarbowym, za co zgodnie z § 370 niemieckiej ordynacji podatkowej oprócz sankcji finansowych rodzicom grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Osoby, które zawnioskowały lub otrzymują Kindergeld, są zobowiązane do dalszego obowiązku sprawozdawczo-informacyjnego, co wynika bezpośrednio z § 68 niemieckiej ordynacji podatkowej. W rocznym zeznaniu podatkowym składanym do niemieckiego Urzędu Skarbowego muszą zostać ujawnione wszystkie informacje związane z faktem i kwotą pobierania Kindergeld.

Jeżeli rodzic nie będzie składał stosownych informacji do niemieckiego Urzędu Skarbowego, które wynikają z w/w obowiązku informacyjno-sprawozdawczego, to niemieckie władze skarbowe mogą zgodnie z § 397 ordynacji podatkowej rozpocząć wobec rodzica postępowanie karne. Wypłacone świadczenie rodzinne nie tylko trzeba uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, ale także doliczyć Kindergeld do rocznego dochodu brutto. Wprawdzie w momencie otrzymania Kindergeld rodzic nie musi tego świadczenia opodatkować, ale Kindergeld zwiększa dochód roczny i na koniec roku płaci się większy podatek dochodowy od osiągniętych zarobków. Więc tak naprawdę świadczenie Kindergeld wpływa ostatecznie na wysokość należnego podatku do zapłacenia. Po stronie rodzica wyjdzie większe obciążenie podatkowe na rzecz fiskusa.

Kto regularnie nie informuje niemieckich władz skarbowych o Kindergeld lub też nie aktualizuje swoich danych w urzędach, ten musi liczyć się z możliwością zwrotu wstecz całego wypłaconego świadczenia. W ten sposób pojawia się po stronie rodzica niewyobrażalna kwota pieniędzy, którą trzeba zwrócić. W zależności od tego ile miesięcznie wynosił wypłacany Kindergeld i ile lat rodzic go pobierał, tak duża wyjdzie kwota do zwrotu. Może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy Euro.

Opracowanie własne na podstawie niemieckiej ordynacji podatkowej i coraz częstszych przypadków zwrotu Kindergeld przez Polaków pracujących w Niemczech. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Copyright © 2014 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.