Usługi budowlane świadczone w Niemczech

Kto rozpoczyna świadczyć w Niemczech usługę budowlaną, ten musi dokonać w Niemczech rejestracji. Wielu budowlańców posiadających w Polsce działalność gospodarczą nie dopełnia jednak tego obowiązku.

Jeżeli nawet jednoosobowa polska firma świadczy usługę w Niemczech dla osób prywatnych (nie będących podatnikami VAT), to i tak niezbędne jest dokonanie rejestracji na terenie Niemiec do właściwego miejscem niemieckiego Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten wynika także z polskich przepisów, które wyraźnie określają miejsce opodatkowania usługi budowlanej. Wystarczy zajrzeć do polskiej ustawy o VAT.

Doprawdy aż trudno w to uwierzyć, ilu właścicieli polskich jednoosobowych firm, którzy wykonują usługi budowlane w Niemczech, uchyla się od płacenia podatku VAT (Mehrwertsteuer). A przecież w tym przypadku nie można powołać się na brak znajomości niemieckiego prawa i języka, gdyż sprawę odprowadzania podatku VAT regulują także polskie przepisy. Zatem czy należy domniemywać, że właściciele polskich jednoosobowych firm celowo unikają płacenia należnego podatku od wartości dodanej (VAT) w Niemczech ?

Artykuł 28e polskiej ustawy o VAT wyraźnie reguluje problematykę miejsca opodatkowania firm zarejestrowanych wprawdzie w Polsce, ale wykonujących prace budowlane w Niemczech:

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Należy podkreślić, że usługi budowlane są ściśle związane z nieruchomościami.

Skoro polskie przepisy ustawy VAT określają miejsce świadczenia usługi jako to miejsce, gdzie jest położona nieruchomość, to wykonując prace budowlane w Niemczech wyraźnie nieruchomość nieruchomość jest położona na terenie Niemiec - i właśnie tam w Niemczech ma też zostać odprowadzony podatek VAT od wykonanej usługi budowlanej.

Jak widać, rejestracja polskiej firmy do celów podatkowych w Niemczech jest nieodzownym elementem podjęcia w Niemczech zlecenia. Kto nie dokonuje rejestracji, ten łamie obowiązujące prawo. Niestety jak już wspomnieliśmy, takich osób w branży budowlanej jest coraz więcej.

O obowiązku rejestracji firmy polskiej w Niemczech powinni swoich klientów (firmy budowlane) informować także polscy księgowi, którzy po polskiej stronie prowadzą księgowość polskich firm świadczących usługi zagranicą. Ale czy księgowi w Polsce faktycznie to robią ?

Nawet gdyby w przypadku polskiej jednoosobowej firmy wykonującej prace w Niemczech nie wystąpił podatek VAT w Polsce, to przecież i tak taka firma musi prowadzić rejestr wykonanych usług budowlanych poza granicami Polski - i w tym rejestrze muszą znaleźć się informacje dotyczącej każdego pojedynczego zlecenia i usługi wykonanej w Niemczech.

Artykuł 109 ust. 3a polskiej ustawy o VAT :

Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju (Polski), są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać:
a) nazwę usługi,
b) wartość usługi bez podatku VAT (lub podatku o podobnym charakterze),
uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju (Polski).


Woli przypomnienia art. 19 ust. 13 pkt 2 litera d polskiej ustawy o VAT :

Przy usługach budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30-go dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Teraz już chyba nie ulega wątpliwości, że polska firma jednoosobowa wykonując usługi budowlane w Niemczech (prawnie ujmując: na terenie nieruchomości położonej w Niemczech) musi odprowadzić VAT w Niemczech i to nawet w sytuacji, gdy usługę świadczyć tylko dla osoby prywatnej (np. znajomego lub krewnego). W tym celu polska firma musi zarejestrować się do niemieckiego Urzędu Skarbowego i uzyskać niemiecki numer podatkowy. Dopiero wtedy taka działalność w Niemczech jest legalna. Następnym krokiem jest właściwe i terminowe odprowadzanie należnych podatków.

Źródło: Na podstawie biuletynu informacyjnego dla służb ekonomiczno-podatkowych Wydawnictwa Podatkowego Gofin (748).

Copyright © 2014 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.